Marie-Laure

Van        jongs        af        aan        was        Marie-Laure    sterk      geïnteresseerd        in        dieren,        dierenwelzijn        en      geneeskunde.        Groot        was        haar        enthousiasme      toen    zij    aan    de    opleiding    diergeneeskunde    kon beginnen.   Naast   een   opleiding   werden   dieren   en diergeneeskunde   al   snel   een   passie.   Als      bestuurslid en      oprichter      van      de      organisatie      AWP      Jodipro     vzw,      draagt      zij      haar      steentje      bij      aan      het      welzijn     en      de      bescherming      van      dieren      in      België      en     daarbuiten.   Daarnaast      was      zij      gedurende      langere     tijd          vrijwilliger          bij          verschillende          andere       organisaties      waar      zij      enorm      veel      bijgeleerd      heeft     over        zowel        honden        en        katten,        als        over bijzondere     diersoorten     en     onze     eigen     inlandse wilde   dieren.   Na      haar      opleiding      tot      master      in      de     diergeneeskunde,      was      zij      één      van      de      gelukkigen     die      werd      toegelaten      tot      het      roterend      internship     gezelschapsdieren      aan      de   Universiteit      Gent.      Daar kreeg      zij   de   kans   om      zich      verder      te      ontwikkelen     onder          het     toeziend     oog     van     de     aanwezige specialisten en professoren. Vandaag     is     Marie-Laure     trots     jullie     te     mogen verwelkomen   in   de   praktijk.   Met      hart      en      ziel      zal     zij      u      bijstaan      om      uw      dier      in      goede   gezondheid te    houden    en    jullie    bij    te    staan    bij    medische problemen. Marie-Laure   volgt   een   tweejarige   verdere   opleiding tot dierfysiotherapeut. Op    zaterdag    werkt    Marie-Laure    aan    de    faculteit diergeneeskunde       van       de       UGent,       waar       zij verantwoordelijk   is   voor   spoed-   en   ICU   patiënten en de opleiding van laatstejaars studenten. Marie-Laure is lid van SAVAB    (Small    Animal    Veterinary    Association of Belgium) Flanders - bestuurslid Werkgroep interne geneeskunde Werkgroep brachycephalie Binnen    de    praktijk    legt    Marie-Laure    zich    toe    op volgende vakgebieden: interne geneeskunde fysiotherapie,    pijnbehandeling    en    palliatieve zorgen kattengeneeskunde

Anouk

Anouk   

wist   

al   

vroeg   

dat   

ze   

dierenarts   

wilde   

worden.

Nadat    

zij    

haar    

diploma    

behaalde    

aan    

de    

faculteit

diergeneeskunde   

van   

de   

Universiteit   

Gent,   

besloot   

zij

meteen  

met  

beide  

benen  

in  

de  

praktijk  

te  

stappen.  

Na

enkele   

jaren   

ervaring   

te   

hebben   

opgedaan,   

koos   

zij

ervoor    

haar    

eigen    

praktijk    

op    

te    

starten    

te    

Ranst.

Sindsdien  

staat  

zij  

in  

onze  

regio  

steeds  

paraat  

om  

met

veel   

liefde,   

enthousiasme   

en   

zorgvuldigheid   

de   

beste

zorgen  

te  

geven  

aan  

alle  

gezelschapsdieren:  

van  

kitten  

tot

Deense    

Dog.    

Vandaag    

kiest    

zij    

voor    

een    

fusie    

tot

groepspraktijk  

om  

zo  

haar  

patiënten  

en  

hun  

baasjes  

nog

beter  

te  

kunnen  

ondersteunen.  

  

Anouk  

haar  

interesses

liggen     

vooral     

in     

de     

(complexere)     

chirurgie     

en

tandheelkunde.

Anouk  

werkt  

op  

dinsdag  

in  

een  

eerste-tweedelijnspraktijk

te  

Leuven  

waar  

zij  

nog  

meer  

ervaring  

en  

kennis  

opdoet.

Daarnaast    

volgt    

zij    

een    

verdere    

opleiding    

in    

de

tandheelkunde   

bij   

de   

European   

School   

for   

Advanced

Veterinary Studies.

Binnen   

de   

praktijk   

legt   

Anouk   

zich   

toe   

op   

volgende

vakgebieden

Chirurgie

Tandheelkunde

 

Anouk

Anouk   

wist   

al   

vroeg   

dat   

ze   

dierenarts   

wilde   

worden.

Nadat    

zij    

haar    

diploma    

behaalde    

aan    

de    

faculteit

diergeneeskunde   

van   

de   

Universiteit   

Gent,   

besloot   

zij

meteen  

met  

beide  

benen  

in  

de  

praktijk  

te  

stappen.  

Na

enkele   

jaren   

ervaring   

te   

hebben   

opgedaan,   

koos   

zij

ervoor    

haar    

eigen    

praktijk    

op    

te    

starten    

te    

Ranst.

Sindsdien  

staat  

zij  

in  

onze  

regio  

steeds  

paraat  

om  

met

veel   

liefde,   

enthousiasme   

en   

zorgvuldigheid   

de   

beste

zorgen  

te  

geven  

aan  

alle  

gezelschapsdieren:  

van  

kitten  

tot

Deense    

Dog.    

Vandaag    

kiest    

zij    

voor    

een    

fusie    

tot

groepspraktijk  

om  

zo  

haar  

patiënten  

en  

hun  

baasjes  

nog

beter  

te  

kunnen  

ondersteunen.  

  

Anouk  

haar  

interesses

liggen     

vooral     

in     

de     

(complexere)     

chirurgie     

en

tandheelkunde.

Anouk  

werkt  

op  

dinsdag  

in  

een  

eerste-tweedelijnspraktijk

te  

Leuven  

waar  

zij  

nog  

meer  

ervaring  

en  

kennis  

opdoet.

Daarnaast    

volgt    

zij    

een    

verdere    

opleiding    

in    

de

tandheelkunde   

bij   

de   

European   

School   

for   

Advanced

Veterinary Studies.

Binnen   

de   

praktijk   

legt   

Anouk   

zich   

toe   

op   

volgende

vakgebieden

Chirurgie

Tandheelkunde

 

Marie-Laure

Van        jongs        af        aan        was        Marie-Laure    sterk      geïnteresseerd        in        dieren,        dierenwelzijn        en      geneeskunde.        Groot        was        haar        enthousiasme      toen    zij    aan    de    opleiding    diergeneeskunde    kon beginnen.   Naast   een   opleiding   werden   dieren   en diergeneeskunde   al   snel   een   passie.   Als      bestuurslid en      oprichter      van      de      organisatie      AWP      Jodipro     vzw,      draagt      zij      haar      steentje      bij      aan      het      welzijn     en      de      bescherming      van      dieren      in      België      en     daarbuiten.   Daarnaast      was      zij      gedurende      langere     tijd          vrijwilliger          bij          verschillende          andere       organisaties      waar      zij      enorm      veel      bijgeleerd      heeft     over        zowel        honden        en        katten,        als        over bijzondere     diersoorten     en     onze     eigen     inlandse wilde   dieren.   Na      haar      opleiding      tot      master      in      de     diergeneeskunde,      was      zij      één      van      de      gelukkigen     die      werd      toegelaten      tot      het      roterend      internship     gezelschapsdieren      aan      de   Universiteit      Gent.      Daar kreeg      zij   de   kans   om      zich      verder      te      ontwikkelen     onder          het     toeziend     oog     van     de     aanwezige specialisten en professoren. Vandaag     is     Marie-Laure     trots     jullie     te     mogen verwelkomen   in   de   praktijk.   Met      hart      en      ziel      zal     zij      u      bijstaan      om      uw      dier      in      goede   gezondheid te    houden    en    jullie    bij    te    staan    bij    medische problemen. Marie-Laure   volgt   een   tweejarige   verdere   opleiding tot dierfysiotherapeut. Op    zaterdag    werkt    Marie-Laure    aan    de    faculteit diergeneeskunde       van       de       UGent,       waar       zij verantwoordelijk   is   voor   spoed-   en   ICU   patiënten en de opleiding van laatstejaars studenten. Marie-Laure is lid van SAVAB    (Small    Animal    Veterinary    Association of Belgium) Flanders - bestuurslid Werkgroep interne geneeskunde Werkgroep brachycephalie Binnen    de    praktijk    legt    Marie-Laure    zich    toe    op volgende vakgebieden: interne geneeskunde fysiotherapie,    pijnbehandeling    en    palliatieve zorgen kattengeneeskunde